Termeni și condiții

Acești Termeni și condiții ale site-ului web scrise pe această pagină web vă vor gestiona utilizarea site-ului nostru, www.disztipo.ro accesibil la adresa https://disztipo.ro. Acești Termeni vor fi aplicați integral și vor afecta utilizarea de către dvs. a acestui site web.

Prin utilizarea acestui site, ați fost de acord să acceptați toți termenii și condițiile scrise aici. Nu trebuie să utilizați acest site dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni și condiții ale site-ului web.

Drepturi pentru proprietate intelectuală

În afară de conținutul pe care îl dețineți, în conformitate cu acești Termeni, Grupul Disz Tipo și / sau licențiații săi dețin toate drepturile de proprietate intelectuală și materialele conținute în acest Website. Vi se acordă licență limitată numai în scopul vizualizării materialelor conținute pe acest site web.

Restricții

Sunteți strict restricționati de la următoarele:

  • publicarea oricăror materiale ale site-ului Web în orice alt mijloc de comunicare;
  • vânzarea, sublicențarea și / sau comercializarea oricăror materiale ale site-ului;
  • realizarea publică și / sau afișarea oricărui material de pe site;
  • utilizarea acestui site în orice mod care este sau poate fi dăunător acestui site;
  • utilizarea acestui site în orice mod care afectează accesul utilizatorilor la acest site;
  • utilizarea acestui site în contradicție cu legile și reglementările aplicabile sau în vreun fel poate dăuna paginii web sau oricărei persoane sau entități de afaceri;
  • angajarea în orice exploatare de date, extragerea de date sau orice altă activitate similară în legătură cu acest Website;
  • folosirea acestui site pentru orice scop de publicitate sau marketing.

Anumite domenii ale acestui site sunt restricționate de accesul dvs. și Disz Tipo Group poate restricționa în continuare accesul dvs. în orice zonă a acestui site, oricând, în mod discreționar. Orice cod de utilizator și parolă pe care le aveți pentru acest site Web sunt confidențiale și trebuie să păstrați și confidențialitatea.

Confidențialitate

Nu există garanții

Acest site este furnizat „ca atare”, cu toate defectele, iar Disz Tipo Group nu exprima nicio declarație sau garanție, de niciun fel legat de acest site sau de materialele conținute pe acest site. De asemenea, nimic din conținutul acestui site nu va fi interpretat pentru a vă sfătui.

Limitarea răspunderii

În nici un caz, Grupul Disz Tipo și niciunul dintre ofițerii, directorii și angajații săi nu vor fi trași la răspundere pentru nimic legat de utilizarea a acestui site de către dvs., indiferent dacă această răspundere este contractuală sau nu. Grupul Disz Tipo, inclusiv ofițerii, directorii și angajații săi, nu poartă nicio răspundere indirectă, consecventă sau specială care decurge din sau în vreun fel legat de utilizarea de către dvs. a acestui site web.

Compensație

Prin prezenta, despăgubiți în cea mai mare măsură, Disz Tipo Group de la și împotriva oricăror și / sau a tuturor datoriilor, costurilor, cererilor, cauzelor acțiunii, daunelor și cheltuielilor care apar în orice mod legat de încălcarea vreuneia dintre prevederile acestor Termeni.

Anulabilitate

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni se consideră nevalabilă în conformitate cu orice lege aplicabilă, aceste prevederi vor fi șterse fără a afecta prevederile rămase.

Variația termenilor

Disz Tipo Group are permisiunea de a revizui acești Termeni în orice moment în măsura în care consideră că este adecvată, iar prin utilizarea acestui site sunteți obligat să revizuiți acești Termeni în mod regulat.

Atribuiri

Grupul Disz Tipo are dreptul de a atribui, transfera și subcontracta drepturile și / sau obligațiile sale în baza acestor Termeni fără nicio notificare. Cu toate acestea, nu vi se permite să cesionați, să transferați sau să subcontractați niciunul dintre drepturile și / sau obligațiile dvs. în conformitate cu acești Termeni.

Întregul acord

Acești Termeni constituie întregul acord între Disz Tipo Group și dvs. în legătură cu utilizarea de către dvs. a acestui site Web și înlocuiesc toate acordurile și înțelegerile anterioare.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Acești Termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile Statului Român și vă veți supune jurisdicției neexclusive a instanțelor de stat și federale situate în România pentru soluționarea eventualelor litigii.

Solicită Ofertă

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura cea mai bună funcționalitate a site-ului nostru.