Comunicat lansare proiect 46253

Nov 6, 2013

jjkl

 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 

a

 

Lansarea proiectului “CRESTEREA EFICIENTEI, PRODUCTIVITATII SI COMPETITIVITATII S.C. DISZ TIPO S.R.L. PRIN VALORIFICAREA POTENTIALULUI TIC”

Săcele, 24.10.2013.
S.C. Disz Tipo S.r.l., cu sediul în Săcele, Str. George Moroianu nr. 45, jud. Braşov, derulează, începând cu data de 11.10.2013, proiectul “CRESTEREA EFICIENTEI, PRODUCTIVITATII SI COMPETITIVITATII S.C. DISZ TIPO S.R.L. PRIN VALORIFICAREA POTENTIALULUI TIC “, co-finanţat prin Fondul European de
Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Pentru Societatea Informaţională, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management.
Valoarea totală a proiectului este de 289.478,00 lei, valoare totală eligibilă a proiectului este de 233.300,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 139.980,00 lei.
Proiectul se implementează în localitatea Săcele pe o durată de 9 luni.
Obiectivul proiectului este creşterea eficienţei societăţii Disz Tipo Srl. prin reorganizarea proceselor interne pe baza unui sistem informatic ERP, achiziţionarea unui soft de proiectare de cutii din carton, achiziţionarea de echipamente TIC şi licenţe software, necesare funcţionării optime a aplicaţiilor informatice.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Brătfălean Daniela-Elena
Funcţie: Manager de proiect
Tel.: 0268-273145, fax: 0268 273698, e-mail: dana@disztipo.ro

 

 

 

Ministerul Fondurilor Europene:

http://www.fonduri-ue.ro

Anunt 2011

Jan 17, 2012

S.C. DISZ TIPO S.R.L. , titular al proiectului Hala productie cartonaj, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Brasov: in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul Hala productie cartonaj, propus a fi amplasat in Sacele , str. Petofi Sandor, nr. 83 A. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Barsov din str. Politehnicii, nr. 3, in zilele de luni – vineri, intre orele 8-16:30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbv.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anuntului, pana la data de 28.10.2011.

Expozitia Interpack 2011 – Düsseldorf

Jan 17, 2012

Expozitia Interpack 2011 din Düsseldorf. Vezi galerie foto…