Anunt 2011

S.C. DISZ TIPO S.R.L. , titular al proiectului Hala productie cartonaj, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Brasov: in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul Hala productie cartonaj, propus a fi amplasat in Sacele , str. Petofi Sandor, nr. 83 A. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Barsov din str. Politehnicii, nr. 3, in zilele de luni – vineri, intre orele 8-16:30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbv.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anuntului, pana la data de 28.10.2011.

Inapoi la Noutati